Helowe Barlinek - Party shop, balony z helem, art. dekoracyjne na każdą okazję.
Reklama [A] - Maral - Hurtownia BHP
Przedstawiamy KWW Pokolenia Razem dla Barlinka.

Szanowni Państwo. 21 października 2018 roku to dzień, w którym będziecie decydowali o tym, w jakim mieście chcecie żyć. Dzięki udziałowi w wyborach samorządowych zdecydujecie, komu powierzycie nie tylko fotel burmistrza, ale i mandaty radnych miejskich. Niełatwe to zadanie, bo wybrać trzeba osoby, które sprawią, by mieszkańcom gminy Barlinek żyło się zgodnie, bezpiecznie i szczęśliwie.

Wszyscy chcemy przecież, by w fotelach radnych zasiadali Ci, którzy zapewnią naszemu miastu rozwój, a jego mieszkańcom godne warunki do życia. Bardzo ważne dla nas także jest, by Barlinek stał się wreszcie miastem, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie, ale przede wszystkim będzie współpracował z innymi na rzecz naszej gminy. Chcemy by tu, w naszym przepięknym mieście współdziałali ze sobą wszyscy ludzie i by nie dochodziło do żadnych dyskryminacji. Stąd też nazwa naszego komitetu - KWW Pokolenia Razem dla Barlinka.

Jesteśmy grupą ludzi w najróżniejszym wieku, pracujemy w różnych środowiskach i mamy przeróżne kręgi zainteresowań. Codziennie w swojej pracy i poza nią, spotykamy się z wieloma ludźmi i znamy ich potrzeby. Posiadamy różne doświadczenia życiowe i przeróżne kompetencje. Być może gdyby nie wybory samorządowe nigdy byśmy się nie spotkali, połączyła nas jednak pasja do działania. Wszyscy jesteśmy ludźmi niezwykle aktywnymi i działamy na rzecz naszego miasta i naszej gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Barlinek potrzebuje ludzi z pomysłem, ludzi aktywnych i takich, którzy zaangażują się w pracę, na rzecz jego mieszkańców. Wiemy, że niezwykle trudne to wyzwanie, jednak chcemy je podjąć, bo nasze miasto i wszyscy mieszkańcy gminy Barlinek na to zasługują.

Przez cały kampanijny czas spotkaliśmy się z setkami mieszkańców Barlinka i okolic. Część z Państwa odwiedziliśmy w Waszych domach rozdając nasze ulotki. Spotkaliśmy się z Wami w czasie Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata gdy posprzątaliśmy wszystkie barlineckie place zabawa symbolicznie wskazując na to, ze nasza planeta i najmłodsi mieszkańcy naszego miasta są jednymi z priorytetowych punktów programu KWW Pokolenia Razem dla Barlinka. Z wieloma z Państwa rozmawialiśmy w czasie spotkań na barlineckim rynku, przy Lidlu, Dino, Netto, czy zwyczajnie podczas spacerów, na przykład nad jeziorem. Byliśmy w Rychnowie, Strąpiu i Dzikowie, by i tam zapytać, czego Państwo oczekujecie i jakie są Wasze priorytetowe potrzeby. Wysłuchaliśmy wielu postulatów, przeprowadziliśmy dziesiątki obywatelskich konsultacji, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Wydaje nam się, że nie ominęliśmy nikogo, gdyby jednak ktoś z Państwa przed podjęciem ostatecznej decyzji chciał jeszcze z nami porozmawiać zapraszamy na piknik wyborczy w piątek, 19 października 2018 roku na barlinecki rynek. Będzie to ostatnia w tej kampanii możliwość wymiany poglądów i spostrzeżeń.

Bardzo nam zależało na tym, by nasza kampania nie była nachalna, agresywna i sadząc z opinii, które do nas zwrotnie docierają - udało nam się to. Otrzymaliśmy od Państwa wiele życzliwości, wszędzie spotykaliśmy się z ciepłym przyjęciem i serdecznością. Za wszystko gorąco dziękujemy.

Mamy nadzieję, że w czasie tych licznych spotkań i rozmów zdobyliśmy Państwa zaufanie i przekonaliśmy, że warto oddać na nas swój głos. Licząc na to, że spodobał się Państwu nasz program, nasze pomysły na rozwiązanie problemów miasta i gminy oraz nasze inicjatywy, które Państwu zaproponowaliśmy prosimy serdecznie o Państwa głosy

Dla osób niezdecydowanych zamieszczamy pod artykułem punkty Programu wyborczego Zbigniewa Lewandowskiego, naszego kandydata na Burmistrza Barlinka w Wyborach Samorządowych 2018.

Usprawnienie systemu przepływu informacji pomiędzy mieszkańcem, a Urzędem Miejskim
- stworzymy E-mapę – wiesz gdzie co jest,
- wprowadzimy powiadamianie mieszkańców o sprawach gminnych za pośrednictwem aplikacji, SMS, e-mail,
- rozwiniemy usługę E-administracji,
- stworzymy system szkoleń dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w różnych dziedzinach, np. E-faktura dla seniorów, rozwój przedsiębiorstw, tworzenie nowych stanowisk pracy, rozwój rolnictwa czy agroturystyki,
- utworzymy bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Barlinek
- monitorowanie miejsc publicznych w gminie, aby wykluczyć bezkarne dewastowanie i zaśmiecanie,
- zakupimy specjalistyczny sprzęt dla OSP oraz pozyskamy środki na szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji strażaków,
- doprowadzimy darmowy szerokopasmowy Internet do świetlic wiejskich,
- zapewnimy pomoc administracyjną w zakładaniu działalności gospodarczej
oraz pozyskaniu środków na jej założenie.

System edukacji, kultura, rekreacja i sport
- zaktywizujemy Młodzieżową Radę Gminy, by włączyć młodzież we współdecydowanie o sprawach Gminy,
- przeprowadzimy debatę publiczną, dotycząca stanu gminnej oświaty w celu opracowania strategii rozwoju,
- wprowadzimy poszerzenie katalogu bezpłatnych edukacyjnych zajęć, kół zainteresowań z wykorzystaniem obiektów edukacyjnych i sportowych naszej gminy,
- dofinansujemy place zabaw, by były funkcjonalne, bezpieczne i interesujące dla dzieci,
- podejmiemy działania by utworzyć Radio Barlinek

Integracja miejscowości gminnych
- wesprzemy lokalne inicjatywy i działające już organizacje oraz stowarzyszenia,
przede wszystkim na terenach wiejskich,
- dofinansujemy organizację imprez kulturowych, edukacyjnych i sportowych, które zachęcą mieszkańców przynajmniej kilku miejscowości naszej Gminy do współpracy i integracji.

Polityka inwestycyjna, stabilne finanse
- rozbudujemy sieć parkingów na terenie Gminy Barlinek, dzięki pozyskiwaniu na ten cel stosownych środków finansowych z programów rządowych UE,
- rozbudujemy oraz zmodernizujemy sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową
– priorytet obszar wiejski,
- będziemy budować i remontować drogi gminne i osiedlowe, budować chodniki
- priorytet obszar wiejski,
- rozbudujemy ścieżki rowerowe i nordic-walking

Projekty unijne
- dofinansowania m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji zagospodarowania przestrzeni publicznej, np. ścieżki rowerowe, termomodernizację, wymiany źródeł ciepła, inwestycje w odnawialne źródła energii, siłowni zewnętrznych i placów zabaw,
- dofinansowania wspierające rozwój kultury, agroturystyki, rolnictwa, oświaty
i sportu, OSP oraz nowych i funkcjonujących już stowarzyszeń.

Osoby potrzebujące pomocy
- utworzymy fundację niosącą pomoc i wsparcie dla mieszkańców Gminy
w szczególnych przypadkach (poważna choroba- pomoc w kosztownym leczeniu, fachowe wsparcie dla dzieci z dysfunkcjami np. Autyzmem i ich rodzin, stypendium dla wybitnie uzdolnionych, konsultacje z psychologiem dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które narażone
są na przemoc w środowisku, zwalczanie mobbingu),
- dofinansujemy Ośrodek Pomocy Społecznej, tak aby pomoc dotarła do większej liczby mieszkańców Gminy na różnej płaszczyźnie życia.

Młodzież
- reaktywujemy Młodzieżową Radę Miasta, zapoznamy się z inicjatywą, pomysłami
i potrzebami młodych ludzi, wesprzemy ich w działaniu, wyznaczymy im miejsce do regularnych spotkań,
- umożliwimy młodym ludziom rozwijanie swoich pasji, zapewnimy im bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół, pomożemy w podjęciu decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej poprzez szkolenia i organizację spotkań
z doradcami, psychologami, a także osobami znanymi w środowisku lokalnym, które osiągnęły swój zamierzony cel i promują oraz wspierają naszą Gminę Barlinek,
- wesprzemy pracę WOLONTARIATU na terenie naszej Gminy i pomożemy
w organizacji różnych akcji charytatywnych (pomoc dla ludzi potrzebujących i zwierząt),
- zapoczątkujemy korelację między szkołami na terenie Gminy, wesprzemy działania uczniów,
- będziemy promować współpracę międzynarodową w ramach projektów unijnych, które umożliwiają uczniom naukę języków obcych i poznawanie kultury i obyczajów innych krajów oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Ponadto:
Powołamy Radę Kultury, Turystyki i Sportu – jako koordynatora wszystkich działań w zakresie kultury, turystyki i sportu, ochrony środowiska i estetyzacji na terenie Gminy.

Reaktywujemy Towarzystwo Polsko- Niemieckie, zacieśnimy więzy z obecnymi miastami partnerskimi oraz zaprosimy do współpracy partnerów z innych krajów. Wspólnie pozyskamy środki unijne na wdrożenie projektów międzynarodowych i naukę języków obcych na terenie naszej Gminy.

Dostosujemy i przekształcimy istniejące budynki na lokale socjalne dla najuboższych i „młodych” rodzin.

Więcej szczegółów na stronie Facebooka KWW Pokolenia Razem dla Barlinka oraz na pikniku wyborczym 19.10.2018 r. organizowanego na rynku miasta w godzinach 14.00-18.00.

Zapraszamy serdecznie.
KWW Pokolenia Razem dla Barlinka

16-10-2018 Redakcja

Portal eBarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.


Prosto z galerii

Barlinek, Polska
Reklama [B]
Reklama [B] Janex Barlinek
Reklama [C]
Reklama [C1] INT-PRODUCTION
Reklama [C1]
Reklama [D1]
Reklama [D1] Usługi BHP Maciej Olejnik
Reklama [D3]
Reklama [D3] PH. MARAL - Artykuły BHP

Ogłoszenia

Bez pośredników! Na sprzedaż dom jedno...
Wynajmę gabinet usługowy na ul. Fryderyk...
Sprzedam drewno opałowe brzoza, wiąz, ol...
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Anwa,...
Mam do zaoferowania działkę o powierzchn...
Reklama [D4] Viviamo Magdalena i Karolina Śliż
Reklama [D4] Viviamo Magdalena i Karolina Śliż
Reklama [D5] - S T A N I S Ł A W S K I
Reklama [D5] - Stanisławski
Reklama [D6] Inter-Com Łukasz Wrona
Reklama [D8] Sklep Zoologiczny PTP
Reklama [D8] Sklep Zoologiczny PTP
Reklama [D11] Restauracja Stara Galeria
Reklama [D11] Restauracja Stara Galeria
Reklama [D12] ABS Andrzej Binkowski
Reklama [D13] RACHUNEK S.C. Biuro Rachunkowe
Reklama [D14] - Virtualnetia
Reklama [D14] Virtualnetia
Reklama [D15] - Zegarki edwa.pl
Reklama [D15] Zegarki-edwa
Reklama [D16] - Meble 4you
Reklama [D16] Meble 4you
Reklama [D17] Kwiaciarnia ''Centrum'' Roman Ślaź

Sondujemy

Czy usługi medyczne w Barlinku są zadowalające?

TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

Kalendarz wydarzeń

styczeń, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Mapa miasta

Firmy

Helowe Barlinek - Party shop, balony z helem, art. dekoracyjne n...

Helowe Barlinek to miejsce, w którym zaopatrzysz się w artykuły z szeroko pojętej branży artykułów dekoracyjnych. Specjalizujemy...

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA, Marlena Mazukiewicz

Oferta naszej Pracowni Psychologicznej obejmuje zakres szeroko rozumianego orzecznictwa pracy i psychologii transportu. Posiadam...

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Porady prawne na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Kancelaria znajduje się w Pełczycach. Radca Prawny Beata...

Ostatnie komentarze

Partner [A]

Parnter [B]

Partner [C]

Partner [D]

Partner [E]

© 2009 - 2019 ebarlinek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.RegulaminPolityka prywatności - RedakcjaReklamaArchiwalna wersja portalu

 

Redakcja portalu ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników, a także za treść nadesłanych materiałów i publikowanych reklam.

 

Bezpieczeństwo          Statystyki         Certyfikat SSL